Main Menu
Home
Introductie
Specialisaties
Werkwijze
Kosten
Voorwaarden
Bereikbaarheid
Contact
Links
 
Kosten
Wat zijn de kosten?

Voor het kennismakingsgesprek heb je geen verwijzing nodig. Pas als je besluit om daadwerkelijk met een psychotherapie te starten, is een verwijzing door je huisarts noodzakelijk. De huisarts wordt wel "de poortwachter van de gezondheidszorg" genoemd. Dat betekent dat de huisarts moet bepalen of je klachten en problemen thuishoren bij de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Als de huisarts je klachten en problemen als licht of matig beoordeelt, zal hij je naar de basis GGZ verwijzen. Deze hulpverleners zijn vaak aan de huisartsenpraktijk verbonden. Als het om complexe problematiek gaat, kan de huisarts naar de gespecialiseerde GGZ verwijzen, zoals naar mijn praktijk. Overigens kan ook de bedrijfsarts of een andere GGZ-instelling verwijzen voor psychotherapie.

Ik heb ervoor gekozen om zo weinig mogelijk contracten af te sluiten met verzekeraars. Als je niet aanvullend bent verzekerd, betekent dit doorgaans dat niet alle kosten van de psychotherapie worden vergoed. Volgens een uitspraak van de Rechtbank Breda (2013) dient de zorgverzekeraar minimaal 75% vergoeden voor deze zogenoemde niet-gecontracteerde zorg. In dat geval zal je 25% van de kosten zelf moeten betalen. Hoe dit voor jou ligt, kun je navragen bij je verzekeraar of nalezen in je polis.

Het is wettelijk verplicht om voor de psychotherapie een behandelovereenkomst op te stellen, die door jou moet worden ondertekend voor akkoord. In het behandelplan staat onder meer beschreven wat je klachten zijn, waar de behandeling uit bestaat en wat het doel van de behandeling is. Als dat nodig is, kan het behandelplan in overleg met jou gedurende de psychotherapie worden aangepast.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de GGZ verplicht om bij elke client een kwaliteitsonderzoek te verrichten. Dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM), waarbij je bij de aanvang en bij de afronding van de psychotherapie gevraagd wordt om een klachtenlijst in te vullen.

Als je klachten hebt over de behandeling of bejegening, dan is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken, zodat we tot een oplossing kunnen komen. Het kan echter voorkomen dat je het gevoel hebt dat je klacht niet goed wordt afgehandeld. In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is het daarom mogelijk om bij een onafhankelijke geschillencommissie een klacht neer te leggen. Dit kun je doen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), zie de link op mijn website.De continuiteit van de psychotherapie is belangrijk, maar het kan natuurlijk voorkomen dat ik door onvoorziene omstandigheden gedurende langere tijd afwezig ben. In dat geval zal je door een collega psychotherapeut worden gebeld om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Mijn twee waarnemers zijn Patsy Berkvens en Joyce Visser. Voor wat betreft de vakanties ben ik in principe altijd bereikbaar.

De kosten van de psychotherapie worden berekend op basis van een zogenoemde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een DBC is een code, waarin de diagnose en behandeling worden vastgelegd en elke zorgverlener is wettelijk verplicht deze systematiek te volgen. De psychotherapeut krijgt op basis van de intake en behandeling deze code verstrekt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor elke code een vergoeding toegekend, die wordt uitgedrukt in het aantal minuten dat de behandeling duurt. Dit wordt na een jaar of na de be-eindiging van de behandeling vastgesteld. De declaratie wordt rechtstreeks bij je verzekeraar ingediend. Voor het deel dat je eventueel zelf moet bijdragen, ontvang je een aparte factuur. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de patient om in geval hij zich verzekerd heeft bij een zorgverzekeraar om zelf zorg te dragen voor de vergoeding door de zorgverzekeraar.  

Een verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts is vaak een vereiste om voor vergoeding in aanmerking te komen.

In bijzondere gevallen, zoals bij een bijstandsuitkering, is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Omdat vergoeding afhankelijk is van de polis en er regelmatig veranderingen zijn in het vergoedingenbeleid, is het verstandig om bij uw zorgverzekeraar vooraf na te vragen in hoeverre de behandeling wordt vergoed.

Particuliere tarieven zijn in overleg overeen te komen.

 

 
Naar bovenwww.cnubben.nl © 2006-2007 twaalftwaalf