Main Menu
Home
Introductie
Specialisaties
Werkwijze
Kosten
Voorwaarden
Bereikbaarheid
Contact
Links
 
Beroepsverenigingen
De meeste beroepsverenigingen waarbij de de praktijk van Wim Cnubben is aangesloten, beschikken over een website. Daar valt meer te lezen over de aanpak die gangbaar is bij die beroepsgroep of therapeutische stroming. Ook beschikken bijna alle beroepsverenigingen over een eigen ethische code en klachtenregeling. Daarover verschaffen de sites eveneens informatie.
  Links
  Link   BIG-register
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren.
  Link   Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)
Op deze site ziet u wat een eerstelijnspsycholoog doet. U vindt bovendien adressen van eerstelijnspsychologen bij u in de buurt.
  Link   Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent onze leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP.
  Link   Nederlands Mediation Instituut (NMI)
Mediation is, kort gezegd, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen en helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden.
  Link   Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP)
De NVGP is een specialistische groepstherapievereniging die zich inzet voor de kwaliteit van het vakgebied groepsdynamica en meerdere vormen van groeps(psycho)therapie.
  Link   Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Deze website is bestemd voor mensen die vragen hebben over psychotherapie of overwegen in psychotherapie te gaan. Daarnaast is er algemene informatie over de organisatie van psychotherapie in Nederland en de NVP.
  Link   Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten. De NVRG is n van de erkende specialistische psychotherapie verenigingen in Nederland en is vertegenwoordigd in de NVP.
  Link   Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)
De NVVP is de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. De psychotherapeuten die lid zijn van de NVVP zijn geregistreerd door de overheid. Registratie wil zeggen dat de psychotheapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt.
  Link   Vereniging voor Clintgerichte Psychotherapie (VCgP)
De Vereniging voor Clintgerichte Psychotherapie (VCgP) is in 1962 opgericht en werd tot 1996 naar haar grondlegger Carl Ransom Rogers (1902-1987) de Vereniging voor Rogeriaanse Therapie (VRT) genoemd. De Vereniging telt zo'n 900 leden.
  Link   Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
De VGCt is opgericht in 1966. Doel van de vereniging is het bevorderen van de uitoefening van cognitieve gedragstherapie, op wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze.
 
Naar bovenwww.cnubben.nl © 2006-2007 twaalftwaalf