Main Menu
Home
Introductie
Specialisaties
Werkwijze
Kosten
Voorwaarden
Bereikbaarheid
Contact
Links
 
Werkwijze
Hoe maak ik een eerste afspraak?

Verwijzing kan geschieden via de huisarts, maar U kunt ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen.

Het eerste gesprek vindt binnen een week na aanmelding plaats.

Tijdens het eerste gesprek wordt nagegaan welke vorm van psychotherapie het meest aansluit op de problematiek in kwestie.

Er bestaat een beroepsgeheim, zodat discretie en privacy gewaarborgd zijn.

 
Behandeling

Tijdens de behandeling staan de volgende vragen centraal:
- Wat zijn de achterliggende problemen bij de klachten?
- Hoe kunt U leren anders met dergelijke problemen om te gaan?

In principe gaat het om kortdurende behandelingen. Door de actieve werkwijze, is vaak snel succes zichtbaar.

 
Verschillende therapien

Vormen van psychotherapie waarmee wij werken, zijn:

  • directieve therapie
  • gedrags- en cognitieve therapie
  • cliëntgerichte psychotherapie
  • relatie- en gezinstherapie
  • kinder- en jeugdtherapie
  • groepspsychotherapie
  • hypnotherapie
 
Naar bovenwww.cnubben.nl © 2006-2007 twaalftwaalf